VisonicGO
אפליקציה לנייד

VisonicGo הינו יישום לטלפון הנייד, שנותן ללקוחותיך שקט נפשי בכל הנוגע לאבטחת הבית או העסק. באמצעות היישום ניתן לראות את תוך הבית או העסק מכל מקום בו הם נמצאים. בזמן התרעה הם יוכלו לקבל החלטות בזמן אמת דרך הטלפון החכם או הטבלט.

VisonicGo מתחבר ללוח הבקרה PowerMaster דרך חיבור IP

היכולות המרכזיות של משתמש הקצה

  • הפעלה, כיבוי
  • העברת תמונות בזמן אירוע על פי דרישה
  • הסטוריית התרעות ואירועים
  • התרעות מתקבלות כהודעות קופצות
  • חיווי אזורים ונטרול אזורים
  • תמיכה מלאה במחיצות
  • קביעת קודי משתמש
  • תמיכה באביזר PGM
  • שינוי תאריך / שעה בבקרה
למד עוד